SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN316_9

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 316_9 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN303_7

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 303_7 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN303_8

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 303_8 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN303_9

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 303_9 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN305_3

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 305_3 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN310_1

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 310_1 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN310_9

sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên không ảnh hưởng tới nền cũ, việc thi công, lắp đặt đơn giản. Ván sàn nhựa hèm khoá WINMAX không bị hóa […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN311_7

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 311_7 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN315_2

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 315_2 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN316_6

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 316_6 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN316_7

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 316_7 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN316_8

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 316_8 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN319_1

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 319_1 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN319_7

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 319_7 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN319_8

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 319_8 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán nên […]

Chi tiết

SÀN NHỰA HÈM KHÓA WINMAX WN302_7

Mã sản phẩm: Sàn nhựa Hèm khóa WINMAX: WN 302_7 Kích thước: 1.220 x 150 x 4mm (12 tấm/thùng, 2.196m2/thùng) Bảo hành: 10 năm   sàn nhựa hèm khoá WINMAX không dùng keo sản xuất tại VIỆT NAM theo công nghệ Châu Âu, dùng hèm liên kết giữa các tấm như sàn gỗ công nghiệp, không sử dụng keo dán […]

Chi tiết

Bài viết

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC...
QUY ĐỊNH BẢO HÀNH
CHÍNH SÁCH CÔNG TY
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Facebook

quang-cao

Dịch vụ

Chi tiết: A. VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN I: PHẠM VI ÁP DỤNG: – Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại Công ty sàn nhựa Vũ Vy có nhu cầu giao hàng trực tiếp tại nhà (tại công trình). II: HÌNH THỨC ÁP DỤNG: 1. Giao hàng miễn phí: – Giao hàng miễn phí trong phạm […]
Chi tiết: Để tạo thuận lợi cho Quý khách trong việc mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Công ty Sàn nhựa Vũ Vy, chúng tôi hỗ trợ cho Quý khách hàng các phương thức đặt hàng và thanh toán sau: I: Chuyển khoản qua ngân hàng: – Trường hợp địa điểm giao hàng khác với […]
Chi tiết:  QUI ĐỊNH  BẢO HÀNH SẢN PHẨM: + Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất như: độ bền màu của sản phẩm. Các lớp bề mặt của sản phẩm bị tróc ra trong điều kiện bình thường + Bảo hành kỹ thuật thi công là: khắc […]
Chi tiết: CÔNG TY SÀN NHỰA VŨ VY cam kết khách hàng có thể đổi hoặc trả lại sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong vòng 03 ngày sau khi mua hàng MỤC ĐÍCH: Nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng, Công ty Sàn nhựa Vũ Vy sẽ […]
quang-cao quang-cao